Kontakty

P R E V Á D Z K O V A T E ľ    I N T E R N E T O V É H O  

O B C H O D U

Obchodné meno 

Ing. Petra Palášthyová – PALAST

Ulica a číslo : Kysihýbelská 1803/2A

PSČ a Mesto : 969 01 Banská Štiavnica
Štát : Slovensko

zapísaná v ZR Okresného úradu Žiar nad Hronom
OZP- 2017/005191-2 č. živnostenského registra 680-20607

IČO: : 50 853 937
DIČ: : 108 1600 916 
IČ DPH : SK 108 1600 916 

Číslo účtu 

IBAN SK4409000000005133408379

  w w w . p a l a s t . s k

email:
palast@palast.sk
obchod@palast.sk
info@palast.sk

Z o d p o v e d n á    o s o b a   a   k o n t a k t :

 Ing. Petra Palášthyová
tel.: +421903108011
majiteľka

 

Otváracie hodiny

 

kamenný obchod

PALAST 

Novozámocka 6, Banská Štiavnica

je dočasne zatvorený !

 

Sťahujeme obchodík do nových priestorov

tešíme sa na Vás na novej adrese  v centre mesta Banská Štiavnica 

 nová prevádzka sa nachádza : A.Kmeťa 17, Banská Štiavnica 969 01 

v súčasnosti ZATVORENÉ - otvoríme čoskoro !!!

o otvorení budeme informovať

 

Tešíme sa na Vašu návštevu

 

 

pondelok : ZATVORENÉ

utorok : 10:00 -16:00

streda : 10:00 - 16:00

štvrtok : 10:00 -16:00

piatok : 10:00 -17:00

sobota : 10:00- 17:00

nedeľa : 10:00 -16:00